Söndag 11 juni

Begränsad framkomlighet med bil med anledning av Uppsala Triathlon under söndagen 11 juni. Flertal gator är avstängda 7.30-16.30 vilket kan göra det svårt att köra upp med bil via Drottning Christinas väg till konstmuseet. För mer information www.uppsala-triathlon.se

9 juni 2017