Föredrag och samtal

Torsdag 8 oktober 18.00 

Föredrag: Målarinna i modernismens brytningstid,

Lena Boëthius, skribent, föreläser om Maj Brings (1880-1971) liv och konstnärskap.

"Hon har nu avslutat sin konstutbildning sedan ett år tillbaka och har rest på sin första studieresa till Paris. Här framställer hon sig själv i halvfigur. Hon håller penslarna med ett fast grepp i ena handen och ser på sig själv i spegeln med en inte helt sluten mun. Hennes min är allvarlig, nästan förundrad. Hon står nu på egna ben och undrar kanske över hur hon skall fortsätta sitt konstnärskap. Den klart röda målarrocken dominerar bilden och ger ett kraftfullt uttryck."

Lena Boëthius har varit intendent bland annat på Göteborgs konstmuseum och utställningsansvarig på Göteborgs konsthall där hon anordnade samlingsutställningen Modersmyt – Moderskap – Mänskoskap (1979). Hon har även curerat separatutställningar med bland andra Lenke Rothman, Hilma af Klint och Lena Cronqvist, samt varit redaktör för en mängd utställningskataloger, medlem av redaktionen för konsttidskriften Paletten och Kvinnovetenskaplig tidskrift.

Till utställningen Maj Bring - Detta är jag, har hon skrivit kortare texter i en publikation. Utställningen har fri entré torsdagskvällar 16.00-20.00

Förboka fribiljetter.
Det går även att ta del av föredraget som livesändning.

I samarbete med Uplands konstförening

Torsdag 12 november 18.00

I huset, samt livestream

Samtal: Hetta och vitt - Om färg, gestaltande och postkoloniala trådar som löper in i samtiden.

Författaren Ann-Marie Tung Hermelin samtalar med konstnären Filippa Arrias om utställningen Himlen är blå och solen är en klocka.

Filippa Arrias, född 1971 i Göteborg, utbildad på Nordiska konstskolan i Karleby i Finland och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm där hon också under tio års tid varit lektor i måleri. Arrias erhöll 1998 stipendium från Stiftelsen Anna-Lisa Thomson Till Minne. Hon har haft flera separatutställningar i Sverige och utomlands samt offentliga uppdrag, bland annat Skandionkliniken i Uppsala. Arrias arbetar nu inom Konsthögskolan med forskningsprojektet ”Paramaribostorken flög sin kos för att aldrig återvända - Transformationen som den Andre” finansierat av Vetenskapsrådet.

Ann-Marie Tung Hermelin är essäist och debuterade som romanförfattare 2012 med boken Inunder. Hon är sinolog och konstvetare med studier i USA, Kina och Sverige. Vithetsnorm och genusfrågor är teman hon arbetat med, exempelvis med essän ”Vem är nyfiken gul?”, Ord och bild 2018. Hon har varit förbundssekreterare för Sveriges kvinnojourers riksförbund, SKR, ordförande för RFSU Stockholm och enhetschef på Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och är för närvarande gästlärare på Konstfack.

Förboka fribiljetter
Det går även att ta del av föredraget som livesändning.

Uppdaterad: