Digitala visningar

 

Curatorsvisning av utställningen Unhomed

 

Visning av Maj Bring på arabiska

 

Visning av Unhomed på engelska 

 

Dagliga visningar 

Uppsala konstmuseums värdar ger korta introduktioner till museets aktuella utställningar.

Se introvisningarna på Uppsala konstmuseums Facebooksida.

Uppdaterad: