Barn och unga

Barn, ungdomar och familj på Uppsala konstmuseum.

Verkstan är en mötesplats där barn och vuxna själva får möjlighet att uttrycka sig i bild och pröva olika material. Cirka en gång i månaden, eller när vi öppnar en ny utställning, har vi Familjelördag där både barn och vuxna kan delta i en visning och sedan arbeta praktiskt i verkstan.

Varannan onsdag kan föräldralediga med små barn gå på barnvagnsvisning.

På vardagarna tar vi emot förskola, grundskola och gymnasium för att samtala kring konsten och sedan arbeta praktiskt verkstan. 

Under skolloven är alla skollediga barn välkomna till konstmuseets lovprogram.

FÖR BARNFAMILJER VARJE DAG – Konstnycklar
Gå på upptäcksfärd på museet genom att leta konstverk med våra konstnycklar.


Barn i verkstan

Uppdaterad:

Andra sidor under: Barn och unga