Barn och unga

Barn, ungdomar och familj på Uppsala konstmuseum

Verkstan är en mötesplats där barn och vuxna själva får möjlighet att uttrycka sig i bild och pröva olika material. Cirka en gång i månaden eller när vi öppnar en ny utställning har vi Familjelördag där både barn och vuxna kan delta i en visning och sedan arbeta praktiskt i verkstan.

Fyra fredagseftermiddagar under våren ges visningar som är anpassade till barnvagnslunk och små barns upptäckarglädje. Stora & Små heter visningarna och är för vuxna och barn 0-5 år. Datum för hösten kommer att planeras in och publiceras inom kort.

På vardagarna tar vi emot förskola, grundskola och gymnasium för att samtala kring konsten och sedan arbeta praktiskt verkstan. 

Under skolloven är alla skollediga barn välkomna till konstmuseets lovprogram.

FÖR BARNFAMILJER VARJE DAG – Konstnycklar
Gå på upptäcksfärd på museet genom att leta konstverk med våra konstnycklar.

Varmt välkomna!

Barn i verkstan

20 juni 2018