Visningar: Stora & Små

Visningar för vuxna och barn 0–5 år

Fredagar 13.30–14.00
Föräldrar och andra vuxna som är hemma med barn på dagarna är välkomna till museet. Vid fyra fredagseftermiddagar ges visningar som är anpassade till barnvagnslunk och små barns upptäckarglädje. Vi närmar oss utställningarna på ett öppet och lekfullt vis. Genom konsten vill vi inspirera till nya känslor och tankar hos både barn och vuxna.

Finns det större syskon med som är sugna på att skapa tar vi en sväng ner i verkstan 14.00–14.45.


Våren 2018

Fredag 9 februari 13.30–14.00
Katarzyna Kozyra, Identity Bending

Fredag 9 mars 13.30–14.00
Taus Makhacheva, Tightrope

Fredag 13 april 13.30–14.00
Birgit Ståhl-Nyberg, Framtiden på väg

Fredag 4 maj 13.30–14.00
Susanne Johansson, På en annan plats än den förväntade

 

 

8 december 2017