Samtal: Hetta och vitt

12 november

Tid: 18:00

- Om färg, gestaltande och postkoloniala trådar som löper in i samtiden.
Författaren Ann-Marie Tung Hermelin samtalar med konstnären Filippa Arrias om utställningen Himlen är blå och solen är en klocka.

Filippa Arrias, född 1971 i Göteborg, utbildad på Nordiska konstskolan i Karleby i Finland och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm där hon också under tio års tid varit lektor i måleri. Arrias erhöll 1998 stipendium från Stiftelsen Anna-Lisa Thomson Till Minne. Hon har haft flera separatutställningar i Sverige och utomlands samt offentliga uppdrag, bland annat Skandionkliniken i Uppsala. Arrias arbetar nu inom Konsthögskolan med forskningsprojektet "Paramaribostorken flög sin kos för att aldrig återvända - Transformationen som den Andre" finansierat av Vetenskapsrådet.

Ann-Marie Tung Hermelin är essäist och debuterade som romanförfattare 2012 med boken Inunder. Hon är sinolog och konstvetare med studier i USA, Kina och Sverige. Vithetsnorm och genusfrågor är teman hon arbetat med, exempelvis med essän "Vem är nyfiken gul?", Ord och bild 2018. Hon har varit förbundssekreterare för Sveriges kvinnojourers riksförbund, SKR, ordförande för RFSU Stockholm och enhetschef på Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och är för närvarande gästlärare på Konstfack.

 

Förboka biljett

Förboka gratis biljett till samtalet via Tickster.se.