Vernissage: Mourad Kouri

9 mars

Tid: 14:00 – 15:00

Mourad Kouri, Tröskelstadiet. 
Invigningstal Linda Eskilsson, kulturnämndens ordförande, Uppsala kommun.