Program

KALENDARIUM VÅREN 2019

JANUARI

Lördag 19 januari 13.00–15.30
Familjelördag

Lördag 19 januari 14.00–15.00
Vernissage: Staffan Westerberg, Bilder. 
Invigning: Katarina Kieri, författare inviger.

Onsdag 23 januari 12.30–13.00
Barnvagnsvisning

Lördag 26 januari 13.00–13.45
Curatorsvisning: Stipendiater 2018. Anna-Lisa Thomson Till Minne, med Rebecka Wigh Abrahamsson, intendent på Uppsala konstmuseum.

Tisdag 29 januari 14.00–15.30
Tisdagsjazz: Björns Combo Anna Karin ”ako” Nytell Oldeberg - Bobbo Andersson - Anders Grosse Grotherus - Björn Sjödin.