Kulturnatten på konstmuseet

8 september 11.30–24.00


13.30–22.30

Introvisningar av utställningen ”Smällen” med flera (ca 15 min) en gång i timmen med start 13.30 och med sista visningen 22.30

13.00–15.30
Familjelördag: Lermagi
13.00 Familjevisning i utställningen Beyond the Object.
Drop-in i verkstan 13.30–15.30. På kulturnatten får alla vara med och bygga en installation.
Hanne Mago Wiklund inspirerar och lär ut knep.

16.00–16.20 på borggården
Dansföreställning: Rasmus Ölme, Utifrån och Ut.
Koreografen Rasmus Ölme med gruppen Svärmen - Dan Johansson, Ellen Söderhult och Maria Öhman. Dansföreställningen sker på borggården där Kaarina Kaikkonens verk From the Bottom of my Heart sträcker sig från fontänen till museets tak.
I samarbete med Kulturenheten, Region Uppsala.

17.00–17.45
SLAM visar utställningen Beyond the Object.
Curatorsgruppen SLAM berättar om arbetet bakom utställningen. En yngre generation konstnärer från fem nordiska länder presenteras. SLAM: Annika
Enqvist, Henny Linn Kjellberg och Moa Lönn.

18.30–19.00
Konsert: Ivana Králíková, Energizer.
Med leran som utgångspunkt skapar Ivana Králíková skulptur, video, performance, musik och installationer. Konsert sker i utställningen
Beyond the Object där konstnärens lerbatterier tillförs energi och installationen tillåts växa ytterligare ut i rummet.

22.00–22.45 på borggården
Ljuskonsert: Jukka Rintamäki
In the Night – Yössä – På natten
In the Night är en platsspecifik konsert och ett möte med Kaarina Kaikkonens verk From the Bottom of my Heart som för kulturnatten
har en alldeles särskild belysning. Konserten framförs med synthar, effekter, samplers och tillsammans med Anton Svanberg på blås och elektronik samt Emma Augustsson på cello och elektronik.

I samarbete med Allt ljus på Uppsala 2018.
Med stöd av Uppsala kommun Finskt förvaltningsområde

Uppdaterad: