Samtal och föredrag/sopplunch

Tisdag 17 september 12.00 

Sopplunch och föredrag. Åsa Thörnlund, curator och intendent på Uppsala konstmuseum berättar om konstnären Maj Bring

2020 öppnar Uppsala konstmuseum en retrospektiv utställning med Maj Bring (1880-1971). Bring föddes i Uppsala och kom att bli en av de svenska modernismens pionjärer. Efter studier på Valands målarskola och vid Konstakademien reste konstnären sedan vidare till Paris där hon 1910 fick se Gertrude Steins konstsamling med bl.a. Pablo Picasso, Henri Matisse och Paul Cézanne. Samma år blev hon elev hos Matisse. Maj Bring ägnade hela sitt liv åt konsten och i umgängeskretsen fanns Mollie Faustman, Vera Nilsson och Ivan Aguéli. 

I samarbete med Uplands konstförening

söndag 29 september 12.30–16.30

Workshop och samtal om Human-Animal Imprints Uppsala
- En kollektiv statusuppdatering om den biologiska mångfalden och våra avtryck i centrala Uppsala

Välkommen till en kollektiv workshop och kartläggning med konstnärer, forskare, politiker och tjänstemän. I det här fallet - öppet för alla - kommer du att utforska relationer mellan människor och den biologiska mångfalden i Uppsala. Globalt ser det mörkt ut. FN:s organ IPBES rapporterade nyligen att en miljon av världens 8 miljoner växter och djur är hotade. Låt oss utforska vad som händer med mångfalden som omger oss i vår stad - och utveckla våra egna kreativa svar på dessa förändringar.

Upplägg:

  • Besök utställningen Non-Human Animal – Negotiating Bio-relations
  • Kollektiva vandringar med olika uppdrag och kartläggning (bioblitz)
  • Kreativ workshop i museets hörsal
  • Avslutande samtal

Workshopmaterialet kommer att bli en del av utställningen
Hashtag #BiosphereUppsala

I samarbete med Zennström professorship in climate change leadership at Uppsala University.

Torsdag 3 oktober 18.00

Panelsamtal om Migrants or Co-Habitors? – Animals in the Era of Climate Change

Museum Bar 17.00-21.00 med dj Rebecca Digby (konstnär).
Konstnären Fredrik Strid skildrar i skulpturen Exodus ett djurens uttåg i utställningen Non-Human Animal. Hör honom samtala med forskare i biodiversitet, miljökommunikation om migration om artdöd, globalt och i vårt närområde. Hur ser vi på invasiva arter? Vilken inverkan har jakt och vildmarksturism på den ekologiska balansen?

Medverkande

Fredrik Strid, konstnär, Erika von Essen, forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljökommunikation SLU, Håkan Tunón och Marie Kvarnström, forskare vid Centrum för Biodiversitet, SLU.

Tisdag 15 oktober 12.00

Sopplunch och föredrag. Poeten Gunnar D Hansson ger ett föredrag om konstnären Roj Friberg

Med rötterna i Bohuslän och nära till den nordiska naturens karga och säregna formspråk har konstnären Roj Friberg (1934-20) och poeten Gunnar D Hansson (f. 1945) ofta mötts i bild och ord, t ex i utgivningen av den forntida isländska dikten Solsången / Sólarljóð (Anthropos, 1983). Hansson vann Sveriges Radios Lyrikpris 2018 för lyriksamlingen "Tapeshavet". Här gör han poesiuppläsningar och berättar mer om sin relation till konstnären Friberg och om den litografiska sviten Spöksonaten som finns i museet samlingar.

I samarbete med Uplands Konstförening

Torsdag 17 oktober 18.00

Panelsamtal om Learning from Animism - To visualise Significant Otherness. Animals as choreographers, sole mates or decorative props? 18.00–19.00

Museum Bar & Café, DJ: Finn Öhlund 17.00-20.00

Teoretikern Donna Haraway använde begreppet Significant Otherness för att beskriva skönheten i samspelet mellan människa och djur, med utgångspunkt i relationen med sin egen hund. Här diskutera konstnärer och forskare olika förhållningssätt till djur, allt ifrån animistiska föreställningar bland urfolk till vår tids ibland instrumentella konsumtion av naturfilmer. Kan vi genom att ändra vår syn på andra arter i förlängningen också ändra vårt klimatavtryck?

Medverkande

Jacob Bull, forskare Animal Studies, Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, Rebecca Digby, konstnär, Lars Brunström, konstnär. Terje Østigård, gästforskare vid institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet.

Torsdag 7 november 18.00

Art Moments med Johanna Uddén, live podcast

Museum Bar & Café, DJ: Sebastian Johans 17.00–20.00

Johanna Uddén har varit verksam inom Uppsalas konstliv i trettio år och idag är hon verksamhetsledare för Konstfrämjandet Uppland. Vid sidan av Konstfrämjandet frilansar hon som curator, konstskribent och konstpedagog. Johanna Uddén drev Konsthuset tillsammans med Erik Hedman 2010–2013, och som frilansande curator har hon gjort ett stort antal utställningar på museer, i skogen, på torget osv. Johanna Uddén drivs av att förmedla samtidskonst och i sitt Art Moments berättar hon bland annat om några sådana glimrande möten mellan betraktare och konstverk.

Torsdag 21 november 18.00–19.00

Föredrag: Britta Marakatt-Labba, Drömska besvärjelser och samiskt liv

Museum Bar & Café, DJ: Anders Rönnlund 17.00–20.00

Britta Marakatt-Labbas (f.1951) storslagna miniatyrvärldar, formade med nål och tråd på tyg, har sedan medverkan i Dokumenta i Kassel 2017 med det 24 meter långa broderiet Historjá (Historia) visats och hyllats i Sverige och internationellt. Med ett känsligt uttryck av transparenta tyger och små stygn skildras samiskt liv och det cykliska året med renarna. Marakatt-Labba förenar landskapets storslagenhet med samisk mytologi, drömska besvärjelser och vittnesmål om den svenska statens förtryck. Konstnären har en långt karriär bakom sig och var 1978 en av grundarna till Samisk Kunstnärgruppe (Masi-gruppen). Hör Marakatt-Labba berätta om sina inspirationskällor, sin metod, samt om det konstverk som finns i museets samlingar.

Tisdag 26 november 12.00

Sopplunch och föredrag: Tankar om Bruno Liljefors, Mikael Ahlund, museichef Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum

Bruno Liljefors (1860–1939) banbrytande närstudier av den svenska naturen fortsätter att fascinera. Men hans drivkrafter var komplexa och internationella. Kontakter med naturvetenskapen, det franska friluftsmåleriet och den japanska bildkonsten bidrog till hans radikala frigörelse från äldre landskapstraditioner. Liljefors natursyn och hans övertygelse om att allt levande hör samman har idag dessutom fått ny aktualitet genom vår samtida miljödebatt.

I samarbete med Uplands Konstförening

Om Art Moments

Art Moments är en programserie där konststaden Uppsala kartläggs genom konstnärens, skribentens, kulturarbetarens eller konstsamlarens personliga berättelse. Tidpunkt och plats blir betydelsefullt i mötet med ett konstverk eller ett konstnärskap. Serien är även en podcast i samarbete med Studentradion 98,9.

Uppdaterad: