STORA & SMÅ

Visningar för vuxna och barn 0–5 år

Fredagar 13.30–14.00

Föräldrar och andra vuxna som är hemma med barn på dagarna är välkomna till museet.
Vid fyra fredagseftermiddagar ges visningar som är anpassade till barnvagnslunk och små barns
upptäckarglädje. Vi närmar oss utställningarna på ett öppet och lekfullt vis. Genom konsten vill
vi inspirera till nya känslor och tankar hos både barn och vuxna.

Finns det större syskon med som är sugna på att skapa tar vi en sväng ner i verkstan
14.00–14.45.

Fredag 9/2 13.30–14.00
Katarzyna Kozyra, Identity Bending

Fredag 9/3 13.30–14.00
Taus Makhacheva, Tightrope

Fredag 13/4 13.30–14.00
Birgit Ståhl-Nyberg, Framtiden på väg

Fredag 4/5 13.30–14.00
Susanne Johansson, På en annan plats än den förväntade

8 december 2017