Skola

Välkommen till Uppsala konstmuseum!

Skapande och samtal om konst

På tre våningar i Uppsala slott visar konstmuseet utställningar med modern och samtida konst, nationell och internationell, med perspektiv från Uppsala till det globala.

Vi 
erbjuder alla skolor och förskolor i Uppsala kommun att komma på visning av utställningar och skapande arbete i verkstan utan kostnad. Kommer du från en skola utanför kommunen tar vi en mindre avgift för ditt besök. Information inför ditt besök och bokning av skolvisning.

Besöken består av 45 minuters visningar, där ni tillsammans med erfaren pedagog övar bildseende och  utvecklar språket genom tankar och begrepp med hjälp av konsten. Visningarna kan kombineras med 45 minuters skapande i verkstan. I verkstadspassen lär vi oss genom praktiskt arbete. Vi inspireras av konstnärliga tekniker, frågeställningar i utställningarna och metoder för visuell kommunikation. Vi arbetar ofta tillsammans i grupp. 

För bokning av visning och verkstad är det specifika datum och tider som gäller. Här följer ett
övergripande upplägg och under varje utställning finns mer information. Enbart visning
bokas utifrån klassens önskemål om dag och tid. 

SKOLPROGRAM VÅRTERMINEN 2018

Idun Baltzersen, Don’t look now #1, träsnitt i plywood, 2014. Fotograf: Pär Fredin

Bild:Idun Baltzersen, Don’t look now #1, träsnitt i plywood, 2014. Foto: Pär Fredin. 

SAMLING I FÖRVANDLING
Tema: Grafik
21 oktober 2017 – 4 mars 2018

Grafiska tekniker finns runt omkring oss, från böcker och tidningar till affischer och T-shirts. I utställningen lär vi oss om de olika teknikerna och hur de har använts, från 1600-talets kopparstick till samtida experiment. Nedslag görs i amerikansk popkonst, eller svenskt radikalt 70-tal. Bland senare tillskott visas Idun Baltzersens stora träreliefer till träsnitt där tonårsflickor är motivet.

VISNING OCH VERKSTAD: Torrnålstryck, årskurs 2–9
Det händer något magiskt i överföringen från teckning och bearbetning till tryck på papper. Vi arbetar med djuptryck – där vi ristar linjeteckningar i plast, färgar in och trycker på fuktigt papper.

VISNING OCH VERKSTAD: Stämplar och schabloner, förskola - årskurs 2
Genom egentillverkade stämplar och schabloner leker vi fram bilder och lär oss hur ett tryck blir till.

Bokningstider
Vecka 3–7: tisdag–torsdag 9.30–11.00 och 12.30–14.00 

Katarina Sundkvist Zohari, Tankebubbla, keramisk skulptur, 2014. Fotograf: Stewen Quigley Katarina Sundkvist Zohari, Tankebubbla, keramisk skulptur, 2014. Foto: Stewen Quigley

SAMLING I FÖRVANDLING
Tema: Uppsala 
Tills vidare

Här visas måleri, skulptur, grafik, keramik och installationer av konstnärer som på olika sätt är länkade till Uppsala. Från 1950-tal till idag. Harald Markson, Sten Eklund, Petra Westermark, Sara Johansson, Per Sångberg, Gudrun Westerlund, Gijs Weijer och Moa Lönn med flera.

VISNING OCH VERKSTAD: I huvudet på en konstnär
Arbeta i lera, förskola - årskurs 4
Hur får en tanke kropp i arbetet med lera? Och kan man se på ett ansikte när personen är kreativ och skapar? Vi tittar på fantasieggande bilder och tredimensionella kroppar. I verkstan gör vi skulptur i lera. Vi tränar oss på huvudets proportioner och hur känslor avspeglar sig genom mimik. Kanske får våra tankarna också form som i Katarina Sundkvist Zoharis skulptur Tankebubbla

Bokningstider
Vecka 7 och vecka 18–19: tisdag–torsdag 9.30–11.00 och 12.30–14.00            

 Katarzyna Kozyra, Il Castrato, 2006, stillbild.

Katarzyna Kozyra, Il Castrato, filmen ingår i serien "In Art Dreams Come True", 2006, stillbild. Courtesy of Katarzyna Kozyra Foundation.

KATARZYNA KOZYRA
Identity Bending
27 januari - 1 april 2018
Katarzyna Kozyra (f.1963) tillhör en generation polska konstnärer som fick stort genomslag på 1990-talet. Med en kritisk frågeställning går Kozyra in i wallraffande konstprojekt som varar över år och ofta har en stor inverkan på hennes personliga liv. Genom att iscensätta könsidentiteter synliggör konstnären skönhetsideal såväl som maktstrukturer. I utställningen visas videoinstallationen Men´s Bathhouse (1999), inspelad på ett av Budapests nakenbad, som Kozyra besökte förklädd till man. I andra verk lånar Kozyra sinnlighet och sceniska element från barockoperan. Det senaste projektet Looking for Jesus är ett arkiv av intervjuer på temat “Jerusalemsyndromet”. Kroppen som en plats för transformation visas här från ett annat perspektiv – i samspelet mellan att vara en social varelse och samtidigt följa sitt inre kall.

VISNING OCH VERKSTAD: Popikoner och andra stjärnor, collage och måleri
Årskurs 5-9
Katarzyna Kozyra är konstnären som genom att byta kläder, make-up och kostym förvandlas till stjärna. Genom att vrida och vända på sig själv visar hon hur identitet konstrueras. Ta med en bild på någon du beundrar eller tycker är spännande, så gör vi en ny storts celebrity (kändis) bild.

VISNING OCH WORKSHOP 
Årskurs 7 - gymnasiet
Med konstnären Katarzyna Kozyra som utgångspunkt funderar vi över identitet och könsuttryck och hur maktrelationer blir tydliga i videoverken. Vilka normer ifrågasätter konstnären och på vilket sätt kan vi känna igen oss?  Samtida kulturuttryck, genus, religionskunskap, etik.

Bokningstider
Vecka 9–11: tisdag–torsdag 9.30–11.00 och 12.30–14.00

 Taus Makhacheva, Tightrope, 2015, stillbild ur video, Dagestan.

Taus Makhacheva, Tightrope, 2015, stillbild ur video, Dagestan. 

TAUS MAKHACHEVA

Tightrope
15 februari– 14 oktober 2018
Mellan spänning och meditation, i det vidunderligt vackra bergslandskapet i Dagestan utspelar sig Taus Makhachevas (f.1983) video Tightrope. Konstnären är intresserad av hur landskapet kan berätta platsens historia. Rasul Abakarov tillhör femte generationen av lindansare. I videon vandrar han med konstverk från Dagestans konstmuseum, från en bergstopp till en annan. Handlingen ställer frågor om historieskrivning, det kommunistiska arvet, kanon och konstens frihet. Makhacheva är född i Moskva och uppvuxen i Dagestan. 2015 visades hennes soloutställning på Uppsala konstmuseum.

VISNING OCH VERKSTAD: Balansakter - Skulptur i ståltråd
Förskola - årskurs 6
Lindansaren Rasul Abakarov är modig, inget snack om saken. I visningen samtalar vi om hur man visar mod och utmanar sig själv. Är det genom handlingar eller kanske att uttrycka något med ord, eller att väga olika saker mot varandra på rätt sätt? I verkstan gör vi skulpturer i ståltråd på temat balansakt.

Bokningstider
Vecka 15–16: tisdag–torsdag 9.30–11.00 och 12.30–14.00

Birgit Ståhl-Nyberg, Akvariet, olja på duk, 1973. Fotograf Donald Byström.

Birgit Ståhl-Nyberg, Akvariet, olja på duk, 1973. Foto: Donald Byström.
 

BIRGIT STÅHL-NYBERG
Framtiden på väg
17 mars – 12 augusti 2018
Människokroppar i rörelse eller stilla i kollektivtrafikens trängsel är ett tydligt motiv i Birgit Ståhl-Nybergs (1928-1982) bildvärld. Inspirerad av kubismens Ferdinand Léger och Diego Rivera skapade hon monumentala målningar med volymer samt djärva färger och perspektiv.

Med politisk agenda och kritisk blick återgav hon tunnelbanan och förorten i 1960-70-talets Stockholm. Hon ansåg att konsten skulle gestalta människors relationer till varandra här och nu och verka för förändring. Birgit Ståhl-Nybergs tolkningar av sin samtid väcker också frågor om vår egen tid och framtid.

VISNING OCH VERKSTAD: Människor i staden teckning och måleri
Förskola - årskurs 6
Uppsala växer och förändras. Får alla plats? Hur ser de nya husen ut? Vad gör folk i vår stad? Med konsten som inspiration tecknar vi av människor i utställningen. Med pennans streck kan en kropp få volym. I verkstan arbetar vi med collage och måleri, fyller stora papper med stadsmiljöer och människor i färg.

Bokningstider
Vecka 12–13, 20–22: tisdag–torsdag 9.30–11.00 och 12.30–14.00 

Samhällskunskap, historia, genus

Susanne Johansson, Tidskapseln, olja på duk, 2017
Susanne Johansson, Tidskapseln, olja på duk, 2017.

Courtesy Galleri Magnus Karlsson 

 

SUSANNE JOHANSSON

På en annan plats än den förväntade
14 april – 20 maj 2018

I Susanne Johanssons (f. 1969) målningar är skogen, snåren, stenarna, mossan, ladorna och vattnet nära. Det är som att historia och nutid smälter samman i en speciell känsla av här och nu. Färgernas kalla och varma nyanser, ljuset, skuggorna och atmosfären bjuder in till tankar. Susanne Johansson har sin ateljé utanför Tierp.

VISNING OCH VERKSTAD: Teckning och akvarell.
Förskola - årskurs 6
Genom teckning och måleri skapar vi bilder där nu och då samt hemvant och främmande får smälta samman i olika lager.

Bokningstider
Vecka 15–17: tisdag–torsdag 9.30–11.00 och 12.30–14.00 

 

 
 

 

 

21 februari 2018