Skola

Välkommen till Uppsala konstmuseum!

Skapande och samtal om konst  
Uppsala konstmuseum erbjuder gratis visning och verkstad för skolor och förskolor i Uppsala kommun. Konsten uppmanar oss att känna, tänka och skapa och är en viktig del i vårt ämnesintegrerade skolprogram.

Besöken består av 45 minuters visningar, där gruppen tillsammans med erfaren pedagog övar bildseende och att utveckla språket genom tankar och begrepp med hjälp av konsten. Visningarna kan kombineras med 45 minuters skapande i verkstaden. I verkstadspassen genereras kunskap genom praktiskt arbete. Vi inspireras av konstnärliga tekniker, frågeställningar i utställningarna och metoder för visuell kommunikation. Ofta arbetar vi tillsammans i grupp. Vi utlovar ett lekfullt, inspirerande och lärande möte med konsten på elevernas egna villkor.

Höstens upplägg
För bokning av visning och verkstad är det specifika datum som gäller. Här följer ett
övergripande upplägg och under varje utställning finns mer information. Enbart visning
bokas utifrån behov.

v. 35–38   ULLA FRIES & TOR-GÖRAN HENRIKSSON – 50 år tillsammans.
Verkstad: Teckning och måleri

v. 39–42   ITSENÄISYYS
Verkstad: Skogen, fjällen och havet – Hängande skulptur

v. 43, 45–47 SAMLING I FÖRVANDLING – Tema: Grafik.
Verkstad: Tryck

v. 48–50   SAMLING I FÖRVANDLING Tema: Uppsala, del II.
Verkstad: Sakletarjakt och arbete i lera

SKOLPROGRAM HÖSTEN 2017
förskola
grundskola
gymnasium

Ladda ner skolprogrammet här som pdf

Ulla Fries, Snabeldjur, kopparstick, 1997Ulla Fries, Snabeldjur, kopparstick, 1997.

ULLA FRIES & TOR-GÖRAN HENRIKSSON
50 år tillsammans
20 maj – 8 oktober 2017

Konstnärsparet Tor-Göran Henriksson (1939–2013) och Ulla Fries (f. 1946) möts i en gemensam utställning.

Ulla Fries
Fladdermöss, muränor och skalbaggar är några av de djur som finns i Ulla Fries fantastiska miniatyrvärld. Konstnären växte upp med två botaniker som föräldrar och observerade tidigt naturen med stort intresse och tålamod. I kopparstick och teckning finns omsorg om detaljerna och ett eget fantasifullt uttryck.

VISNING OCH VERKSTAD: Fantastiska djur – Teckning förskola – åk 6
Vi samtalar om djuren och naturen som Ulla Fries gestaltar. Genom detaljrika teckningar och collage skapar klassen ett eget naturhistoriskt museum.

(Naturkunskap)

Tor-Göran Henriksson

Tor-Göran Henriksson
I Tor-Göran Henriksson bildvärld dansar sjuksköterskor förbi. Någon vilar och andra stirrar stint på oss. Tor-Göran Henriksson var yrkesverksam som plastikkirurg på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Inspirerad av Bror Hjorths stil, målade eller snidade han för att berätta om sjukhusvärlden. Bilderna är både drömska och underfundiga.

VISNING OCH VERKSTAD: Måleri – Yrken och uniform förskola – åk 6
I visningen funderar vi på om sjuksköterskorna hade kunnat vara en polis eller brandman istället. Vad betyder uniformen, hur ser den ut och finns det något man inte kan göra i en uniform? Vi målar drömlika bilder med människor i uniform i olika miljöer.

Boka ett eller två besök
Bokningstider
9.30-11.00 29/8-1/9, 5-8/9, 12-15/9, 19-22/9 
12.30-14.00 30/8-1/9, 6-8/9, 13-15/9, 20-22/9

HESSELHOLDT & MEJLVANG
Native, Exotic, Normal
10 juni – 10 september 2017

I en omfattande installation närmar sig Hesselholdt & Mejlvang frågor om hur vi gärna vill förstå människor utifrån yttre parametrar såsom utseende, etnicitet, religion och kulturella uttryck. Konstnärerna har utgått från hudläkaren Thomas B. Fitzpatrick skala av olika hudtyper. Genom sex färgnyanser leds besökaren på en kulturhistorisk och populärkulturell vandring. Utställningen är en kritisk kommentar till eurocentrism, allmänna normer, fördomar och klichéer, och försöker skapa fördjupade och reflekterande perspektiv på etniska kategoriseringar i vårt samhälle.

VISNING: Från kosmetika till slavhandel åk 7 – gymnasiet
Begreppen Native, Exotic, Normal, är hämtade från Make Up-produkter och namn på färger. Tillsammans försöker vi dra linjer mellan mode, reklam och filmer till kolonialismen. Vi samtalar om de nordiska ländernas medverkan i kolonialismen och resonerar kring myter, värdeskalor och normer.

(Historia)  (Visuell kommunikation)


© Anton Alvarez/BUS 2017. Foto Katrin Grejling.

UPSALA, DARLING
Om queera minnen och glömda rum
24 augusti – 12 november 2017. Studio 4

Finns det queera rum i Uppsala? UPSALA, DARLING vill lyfta gömda och glömda platsspecifika berättelser, med fokus på HBTQ i Uppsala för att synliggöra den täta väv av normbrytande liv som hela tiden pågår och alltid har pågått i Uppsala. Genom arkivarbete och intervjuer kartläggs queera och icke normativa händelser och minnen. I utställningen har Lisa Stenberg skapat en ljudbaserad komposition som visas med Anton Alvarez taktila skulpturer. Projektledare är Sofia Breimo.

VISNING OCH WORKSHOP: åk 7 – gymnasiet
Utifrån gestaltningen i rummet samtalar vi om hur man definierar HBTQ- och queer-begreppet, samt vilka berättelser som framträder. Är Uppsala en generös eller exkluderande stad för HBTQ-personer? Genom post it-lappar samlar vi in klassernas egna tankar och berättelser.

I september ges stadsvandringar som en del av projektet. Bokas genom Upplandsmuseet www.upplandsmuseet.se

Samarrangör: Upplandsmuseet. Projektet stöds av Region Uppsala och avdelningen
för social hållbarhet, Uppsala kommun, Längmanska Kulturfonden och Ottarfonden.

 

Bill Viola, Observance, stillbild ur video, beskuren, 2002.

BILL VIOLA 
Visitation – Reformation
1 september – 5 november 2017

I videoverket Observance från 2002 panoreras människor i närbild i en avskalad ritual. Ansiktena har eftertänksamma och starka uttryck. Ålder, klädstil och utseenden skiljer sig åt. Konstnären Bill Viola är internationellt uppmärksammade som pionjär inom videokonsten. Verket är en del av den större utställningen Visitation – Reformation i Uppsala domkyrka. 2017 uppmärksammar Svenska kyrkan att det är femhundra år sedan den tyske teologen Martin Luther presenterade sina berömda nittiofem teser och att den protestantiska reformationen inleddes. För att lyfta fram samspelet med den äldre konsten visas på Uppsala konstmuseum ett urval målningar ur Uppsala universitets konstsamling i samma rum tillsammans med videoverket Observance.

Utställningen Visitation – Reformation av Bill Viola visas i Uppsala domkyrka och på Uppsala konstmuseum. I samarbete mellan Uppsala domkyrka, Uppsala konstmuseum och Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum.

VISNING: åk 5–gymnasiet
Vi berättar om videokonstnären Bill Viola och samtalar om verket Observance, som influerades av sorgeprocessen efter 11 september i New York 2001. Samspelet med reformationstemat och historisk konst är också ett samtalsämne.


Kaarina Kaikkonen, My Outline, Paris, 2001.

ITSENÄISYYS 
Petri Hytönen, Kaarina Kaikkonen, Kirsi Kaulanen, Susanna Majuri, Pia Sirén
23 september – 19 november 2017

Itsenäisyys betyder självständighet på finska och i år firar Finland 100 år som självständig nation. I storskaliga och poetiska installationer möter vi fem samtida konstnärskap. Med teknisk precision arbetar de i ovanliga material som toalettpapper, presenningar och stål. De förenas i starka band till naturen – luonto.

Utställningen är en del av uppmärksammandet av 100-årsjubiléet
av Finlands självständighet. Med stöd av Uppsala kommun finskt förvaltningsområde.

Kirsi Kaulanen 

VISNING OCH VERKSTAD: 
Skogen, fjällen och havet – hängande skulptur åk 2 – 9
Hur kan en landskapsbild se ut? Vi inspireras av materialval och teknik i Itsenäisyys och skapar hängande skulpturer som tillsammans blir ett eget landskap. 

Bokningstider
9.30-11.00  26-29/9, 3-6/10, 10-13/10, 17-20/10
12.30-14.00  27-29/9, 4-6/10, 11-13/10, 18-20/10

VISNING: åk 7 – gymnasiet
Genom utställningen får vi inblickar i den finska samtida konstscenen. På vilket sätt skiljer den sig från den svenska scenen? Vi samtalar också om Sverige och Finlands gemensamma historia, riksdelningen 1809 och därefter den finska frigörelsen från Ryssland 1917.


Cornelius Vermeulen, Petrus Vincentius Bertin, kopparstick, 1684. Beskuren. 

SAMLING I FÖRVANDLING
Tema: Grafik
21 oktober 2017 – 4 mars 2018

Högtryck, djuptryck, plantryck och genomtryck kan beskrivas som olika sätt att överföra en bildidé till papper, om och om igen. I utställningen rör vi oss från 1600-talets kopparstick till samtida experiment. Nedslag görs i amerikansk popkonst, eller svenskt radikalt 70-tal. Dagens grafiska tryck är en mix av de äldre metoderna, men med moderna trycktekniker, andra material och format att trycka på och med ett innehåll som aktualiserar vår samtid. Här visas t ex Idun Baltzersens stora träreliefer till träsnitt av tonårsflickor och Outi Heiskanen, upplysta installation, inspirerad av Uppsala slotts tornhuvar.

VISNING OCH VERKSTAD: Tryck åk 4 – 8
Vi samtalar om olika grafiska tekniker och inspireras av Outi Heiskanens konstverk. Vi trycker monotypier på transparant ritpapper, vilka sedan installeras i museets trapphus.

TIDER: 9.30-11.00 24-27/10, 7-10/11, 14-17/11, 21-24/11
12.30-14.00 25-27/10, 8-10/11, 15-17/11, 22-24/11


Gudrun Westerlund, Det kommer det som saknas, äggoljetempera på duk, 2017. Bilden är beskuren.

SAMLING I FÖRVANDLING
Tema: Uppsala, del II 
29 april 2017 – 2018

I utställningen Samling i förvandling Tema: Uppsala, del II visas måleri, skulptur, grafik, keramik, film och installationer. Konstnärerna från olika generationer som någon gång bott i Uppsala presenteras, med verk från 1950-tal till idag. Harald Markson, Sten Eklund, Odd Uhrbom, Petra Westermark, Sara Johansson, Per Sångberg, Gudrun Westerlund och Moa Lönn med flera.

VISNING OCH VERKSTAD: Sakletarjakt och arbete i lera förskola – åk 5 
Vi spanar efter saker som berättar om hur miljöer och vår livsstil förändrats genom decennierna. Från detaljer av bilar, skyddshjälmar till badkar. Vi tittar närmare på konstverken och samtalar om vad de berättar. Därefter får varje barn leta upp ett föremål att teckna av i utställningen. I verkstan omvandlas teckningen till en skulptur i lera - ett vardagsstilleben, som också berättar om Uppsala.

TIDER: 9.30-11.00 28/11- 1/12, 5-8/12, 12-15/12
12.30-14.00 29/11-1/12, 6-8/12, 13-15/12

 

Maria Andersson, Jag är inte tom, jag är öppen, 2016. 
Stipendiat 2016, Stiftelsen Anna-Lisa Thomson Till Minne


STIPENDIATER 2017

Stiftelsen Anna-Lisa Thomson Till Minne
2 december 2017 – 14 januari 2018

Stipendiet från Stiftelsen Anna-Lisa Thomson Till Minne tilldelas varje år 3–4 nyutexaminerade kvinnliga konstnärer från Sveriges konsthögskolor. Formgivaren och målaren Anna-Lisa Thomson (1905–1952) var verksam vid S:t Eriks Lervarufabriker och Upsala-Ekeby i Uppsala. Som ung fick Thomson ett stipendium som fick stor betydelse för henne. Efter hennes allt för tidiga död grundades denna stiftelse till hennes minne. Med start 1955 har stipendiet spelat en viktig roll för svenskt konstliv och bidragit till en allt mer jämställd konstscen.

VISNING: åk 7 – gymnasiet 
Utställningen är ett bra tillfälle att få en inblick i vad som görs på konsthögskolorna idag när det gäller tema och teknik.

 

 

11 augusti 2017