Kommande utställningar

2017

ANNA-LISA THOMSON TILL MINNE
Stipendiater 2017
2 december 2017 - 14 januari 2018


2018

KATARZYNA KOZYRA
27 januari - 1 april 2018

TAUS MAKHACHEVA
Tightrope
15 februari - 6 januari 2019

BIRGIT STÅHL-NYBERG
17 mars - 12 augusti 2018

SUSANNE JOHANSON
14 april - 17 maj


Med reservation för ändringar.
6 oktober 2017