Kommande utställningar


2019
 Anselm Boix Vives, beskuren bild. Foto Pär Fredin

PÅ BESÖK HOS ANSELME BOIX-VIVES

25 maj–5 september 2019

Anselme Boix-Vives (1899–1969) drev under större delen av sitt liv en grönsaksbutik i byn Moûtiers i franska Savojen. Vid sidan om sitt arbete utvecklade Boix-Vives en pacifistisk världsåskådning, skrev flera manifest och uppvaktade världens ledare med sitt budskap.

1962 började Anselme Boix-Vives att måla, uppmuntrad av sin son Michel. Under sju års tid fram till sin död 1969 hann han utföra cirka 2 400 målningar och teckningar. Hans teknik var oskolad, i en egen bildvärld gestaltades idé och strävan efter att skapa fred på jorden. Färgskalan är klar och figurer och motiv har ofta formen av människor, djur och natur.

Boix-Vives fick också möjlighet att ställa ut sina bilder och hör idag till de erkända, etablerade konstnärerna inom fransk Art Brut. I utställningen visas ett hundratal målningar och teckningar för första gången i Sverige.

Medverkar gör även två av konstnärens barnbarn, Philippe Boix-Vives och Julie Boix-Vives. Genom varsitt konstnärligt verk besöker de sin farfar och hans bildvärld. 

STUDIO 4

Katarzyna Kozyra, 2018

KATARZYNA KOZYRA

A Dream of Linnaeus' Daughter

25 april–19 maj 2019

Vårsolen var stark och luften dallrar. Elisabeth Christina rör sig lättklädd i trädgården. Säkert håller hon i taktpinnen. Arrangerar. Dirigerar, Beethovens 9:e symfoni kallad ”An Die Freude” eller ”EU-hymnen”. Framförd som djurläten. Glädje? Enande? Disharmoni? Efteråt katastrofen, ovädret – syndafloden?

Videoverket A Dream of Linnaeus´ Daughter spelades in under Revolve Performance Art Days tillsammans med uppsalapubliken i Linnéträdgården under Carl von Linnés årliga födelsedagsfirande i maj 2018. Kozyra har själv iklätt sig rollen som Elisabeth Christina, Linnés begåvade dotter som inte tilläts att studera.

Genom Elisabeth Christinas blick framträder världen i ett drömskt skimmer och faderns Systema Naturae i en skrattspegel. Ett eget system där arter – växter och djur – tillåts ompröva sina roller och människan inte längre är alltings herre. 

Katarzyna Kozyra är konstnären som granskar genuskonstruktioner, maktstrukturer och det sociala spelet. Konstverket är en del av museets samlingar.

Läs mer om utställningen

Monia Westin, Blå skugga, gobeläng, beskuren bild. Foto Erik Westin. 

MONIA WESTIN

Stämning och känsla

15 juni –18 augusti 2019

Monia Westin är född 1936, utbildad vid Konstfack i Stockholm, bosatt och verksam i Uppsala. Westins arbetar huvudsakligen med vävteknik och har utfört många stora arbeten för offentliga miljöer. Hon gör även mindre textila verk och hennes bilder är poetiska skildringar av stämningar och känslor. Språket är flödigt och balanserar mellan det abstrakta och föreställande. Monia Westin är representerad på såväl Nationalmuseum som Moderna Museet och tilldelades 2009 Uppsala kommuns hedersstipendium.

Uppdaterad: