Kommande utställningar

2018Utställningsbild från stipendiatutställningen 2017 på Uppsala konstmuseum. Foto Pär Fredin

STIPENDIATER 2018
Stiftelsen Anna-Lisa Thomson Till Minne
8 december 2018 – 27 januari 2019

Stipendiet Anna-Lisa Thomson Till Minne tilldelas varje år 3–4 nyutexaminerade kvinnliga konstnärer från Sveriges konsthögskolor. Formgivaren och målaren Anna-Lisa Thomson (1905–1952) var verksam vid S:t Eriks Lervarufabriker och Upsala-Ekeby i Uppsala. Som ung fick Thomson ett stipendium som hade stor betydelse för henne. Efter hennes allt för tidiga död grundades denna stiftelse till hennes minne. Med start 1955 har stipendiet spelat en viktig roll för svenskt konstliv och bidragit till en allt mer jämställd konstscen. 

STUDIO 4
Ett rum för kortare utställningar och experiment 

 Kulturskolan på Uppsala konstmuseum. Foto Natasha Dahnberg Kulturskolans elever provar på skuggspel i utställningen Ett skaparuniversum - Bergman 100 år. 


Reflektioner
Elevutställning
5-15 december 2018

Vernissage och elevkonsert 5 december 17.30-20.00.
Konsert 6 december 18.00-19.00 

Utställningen visar Uppsala kulturskolas elevers konstverk som de arbetat med under hösten.

Under våra lektioner arbetar vi med olika konstverk som finns här på konstmuseet. Vi försöker förstå hur konstnärer skapar och varför. Med inspiration från konstverken skapar vi egna bilder. Varje lektion avslutas med ett samtal där alla berättar om sina egna bilder och reflekterar över sitt eget arbete.

Program

Onsdag 5 december
18.00 Invigning av utställning med elevarbeten Studie 4. Plan 4.
Utställningen invigs av Kulturskolans rektor Bo Frick och konstpedagog Natasha Dahnberg.

18.20 Visning av utställningen "Smällen" med flera. Verk ur museets samlingar med Natasha Dahnberg. Vi tittar på de konstverk från museets samlingar som eleverna har arbetat med under höstterminen och som återspeglas i deras utställning. Plan 4.

19.00 Konsert med Kulturskolans musikelever i Vasasalen. Plan 0
Elevkonsert, solo- och kammarmusikinslag. Nanna Serenadensemble spelar musik från 1700-talet och framåt. Kören Notabelles sjunger spirituals och julsånger.

Torsdag 6 december
18.00-19.00 Konsert med Kulturskolans musik- och teaterelever i utställningen ”Smällen” med flera. Teaterelever spelar scener från Shakespeare till Strindberg i dialog med klassisk musik för cello.
Uppdaterad: