Relationer

Sex konstnärer med en gemenskap i bildspråkens fokus på linjers och färgfälts samspel. Det är konstnärer från olika generationer men där det hos dem alla en finns en tilltro till konstverkets egenvärde, utsträckning och möjligheter – Elli Hemberg (1896–1994), Olle Bærtling (1911–1981), Lars Erik Falk (1922–2018), Kurt Simons (född 1940), Cajsa Holmstrand (född 1951) och Anna Nyberg (född 1966).

Den konkreta och konstruktiva konsten växer fram under 1910-talet då konstnärer som Piet Mondrian och Kasimir Malevitj gick från att abstrahera motiv från en befintlig yttre verklighet till att skapa konstverk som var sin egen realitet, befriade från förväntningar på representation och symbolik. Tyngdpunkten lades istället på det som ansåg vara konstens egenvärden: rytm, rörelse, dynamik och balans. Man använde sig av de geometriska grundelementen – Rektangeln, kvadraten, triangeln och cirkeln – och valde grundfärger som svart, vitt, rött, blått och gult som inte uppenbart associerades till den omgivande naturen.

Den konkreta konsten har haft en stark position inom svensk modernism och har även gett upphov till postmoderna och samtida kommentarer.

De relationer som avses i utställningens titel finns inom konstverken i deras formalia, i deras kompositioner och konstruktioner, men uppstår även mellan konstverken såsom de är installerade i utställningen.  En annan form av relationer är den som finns mellan de deltagande konstnärerna och deras generationer, det är sjuttio år mellan den äldsta och yngsta konstnären. En icke obetydlig och ofta i modernistiska sammanhang påtalade relationen – den mellan konstverket och betraktaren.

Uppdaterad: