Samling i förvandling

Tema: Uppsala, del II
29 april 2017 –

Sten Eklund, Kommunikator, 1968

Sten Eklund, Kommunikator, 1968

Utställningen presenterar verk ur museets samlingar från 1950-talet fram till dagens nyförvärv. Den unga generationens konstnärer utvecklar konsten i nya riktningar samtidigt som man kan se samband mellan de äldre och de yngre konstnärernas uttryck.

I temautställningen visas måleri, skulptur, grafik, keramik, film och installationer av Harald Markson, Gustaf Fängström, Sten Eklund, Odd Uhrbom, Petra Westermark, Sara Johansson, Per Sångberg, Gudrun Westerlund och Moa Lönn med flera.

Uppdaterad: