Finn Öhlund

A Psychedelic Future - Graffiti = Art :)
1 september - 25 oktober 2018
Studio 4

Finn Öhlund, installation, bild från utställningen. Foto Pär Fredin.

Om utställningen

Finn Öhlunds omslutande installation öppnar för en annorlunda upplevelse av tid och rum. Psykedeliska mönster, graffitikultur, bokstavsformer och ljusdesign är några av de byggelement som finns här. Bland skräp och disparat material, i fluorescerande regnbågsfärger, finns en vision om ett annat sorts liv där gemenskap, närhet till natur och nya estetiska möten värderas högt och livets små detaljer får glimra till.

I mitten av rummet har en hydda av grenar och tillfälliga material vuxit fram. Finn Öhlund beskriver det som ett ”futuristiskt boende”, en plats att upptäcka och gå in i. Niki de Saint Phalles (1930-2002) stora skulptur Hon – En katedral, vilken uppfördes på Moderna Museet 1966 är en tydlig referens. Dåtidens futuristiska språk av omslutande upplevelse av färg och form samt barnets blick på världen återfinns även här. Öhlunds boplats har samtidigt något mer tillfälligt över sig som pekar mot samtidens nomadism och ofrivillig hemlöshet.

Finn Öhlund
är född i Uppsala 1979 och självlärd till största delen. Graffitiscenen i Uppsala på 1990-talet hade ett stort inflytande på honom och han lärde sig graffitins grunder på Ungdomens hus i Uppsala när Svenska Aerosolskolan fanns inhyst där. ”Graffiti kommer i framtiden att vara som ett arkadspel, där färg och form, ljud och ljus samspelar”, uttryckte New York-pionjären Futura 2000 på 1980-talet – tankar som Öhlund burit med sig och vill ge kropp i utställningen.

Parallellt med konstskapandet har Finn Öhlund även arrangerat konst- och musikfesten Den Stora Trädgårdsfesten i Djurby 2012-2017 utanför Enköping, där landsbygd och urbana uttryck möttes. Konstnären ser själv en naturlig kontinuitet från riter i landskapet som återfinns på hällristningar från trakten till samtida ravekultur. Andlighet, t ex i form av shamanism och föränderliga medvetandetillstånd genom meditation är inspirationskällor. Men idag är digitala media också en del av upplevelsen. För Öhlunds del handlar det både om digitalt bildskapande, gärna i kollektiva skapandeprocesser eller att med laser och laptop VJ:a, ( att komponera och sända film och bilder live), vilket han t ex gjort i Reaktorhallen i Stockholm. Under några års vistelse i Nederländerna ingick han i sammanslutningen kring Extrapool, Nijmegen, en plats för scen- och bildkonst som även har en grafisk verkstad.

Finn Öhlund är aktuell med konst på fyra platser under september–oktober: Uppsala konstmuseum, Gottsunda Centrum, Uppsala Konsert & Kongress och Ungdomens Hus. I samarbete med Gottsunda HipHop, Ungdomens Hus och Uppsala Konsert & Kongress. I november medverkar konstnären i Allt ljus på Uppsala med en ljusinstallation på Walmstedtska gården.

Rebecka Wigh Abrahamsson, curator
Intendent Uppsala konstmuseum

Ett stort tack till medverkan av:
Ossian Ackerman, gradientmålning, konstnär
Rune Andersson, teckning
Torbjörn Bergerus, glasmästare
HINA, författare
Emil Nilsson, tekniker
Katarina Sundkvist Zohari, tekniker
Ivan Tel, konstnär
Nito Vega, tekniker
Gijs Weijer, tekniker
Tropiska växthuset / Uppsala linneanska trädgårdar, gallrade växtdelar




Uppdaterad: