Ulla Fries & Tor-Göran Henriksson

50 år tillsammans
20 maj - 8 oktober 2017

Konstnärsparet Tor-Göran Henriksson (1939-2013) och Ulla Fries (f 1946) visas i en gemensam utställning under namnet 50 år tillsammans som presenterar deras konstnärskap.

Målning av Tor-Göran Henriksson med en sköterska som böjer sig över en patient liggandes i sjuksängen.
Tor-Göran Henriksson, Var det du som ringde?, olja på duk, 2007.

Tor-Göran Henriksson, etablerad och framstående plastikkirurg vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, var målare och snidare vid sidan av sin yrkesverksamhet. Det naiva hos konstnären Bror Hjorth var en av hans inspirationskällor. De återkommande motiven i Henrikssons målningar och skulpturer berättar med en ömsint och inkännande blick om sjukhuspersonalens ofta tunga arbete i omsorgen om sina patienter och också om dessas utsatthet. Med värme och humor, men också allvar, äger hans bilder en aktualitet som speglar dagens vårddebatt.

Ett kopparstick av Ulla Fries från 1993 med motivet ett löv.
Ulla Fries, Löv, kopparstick, 1993.

Ulla Fries svartvita kopparstick visar på skickligheten som grafiker. I bilderna träder växter och djur fram som individer genom kärleken och omsorgen om de allra minsta detaljerna. De står inte som symboler för mänskliga drag och egenskaper utan får vara sig själva i dialog med betraktaren. De agerar istället för mig säger Ulla Fries och menar med detta att det privata är mindre intressant än det allmängiltiga. Ibland målar hon porträtt, ofta på beställning – ett intressant hantverk som inte handlar om mig själv.

I utställningen visas ett skåp, ett naturaliekabinett som i vanliga fall står i Ulla Fries och Tor-Göran Henrikssons hem. Skåpet innehåller Ullas samling naturföremål från hennes närmaste omgivning och långväga resor: stora kottar, sirligt räfflade snäckskal, strutsägg eller ett slipat skal från en sjöborre, fynd på en strand eller i en botanisk trädgård. Insmuget bland hyllorna brukar det stå ett litet mikroskop och ett gammalt schatull med dissektionsinstrument. De var Tor-Görans, min konst handlar inte om naturvetenskap säger Ulla Fries.

Video
Ulla Fries - Skulptur och grafik (Bror Hjorths Hus 2013)

1 juni 2017