Ur museets samlingar

A-Z, 96 laminerade C-prinst, 2002. © Lars Arrhenius (f 1966)/BUS 2017

Utställningsperiod 

Löpande

Uppsala konstmuseum äger ungefär 14 000 konstverk och designföremål. Samlingarna har tillkommit under en period på 80 år och speglar i första hand konsten från 1800-talets senare del fram till vår nutid. På museets olika våningar visas ett urval av dessa omfattande samlingar.

Läs mer om museets samling.

Uppdaterad: